SYSTEMATISK HMS-ARBEID HVOR BHT KAN BISTÅ:

 • HMS-runder (vernerunder).
 • Oppbygging, vedlikehold og revisjon av bedriftenes HMS-system.
 • Risikovurdering.
 • Kartlegging av fysiske, kjemiske, biologiske og mellommenneskelige arbeidsmiljøforhold.
 • Deltakelse på møter i arbeidsmiljø- og attføringsutvalg.
 • AKAN-arbeid.
 • Deltakelse i andre utvalg og prosjektgrupper etter behov.

 

ENDRINGER:

 • Bistand i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplasser, ba de for den enkelte arbeidstaker og for hele grupper av ansatte.
 • Bistand med rådgivning i bygge- og endringsprosesser, både nybygg, ombygginger og organisatoriske endringer.

 

HELSEUNDERSØKELSER:

 • Målrettede helseundersøkelser etter avtale med bedriftene.
 • Vaksinering etter avtale med bedriftene og den enkelte.

 

ØVELSER:

 • Bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av brann-, katastrofe-, havariøvelser og lignende.

 


  

KURS OG OPPLÆRING:

Hver vår og høst gjennomfører vi åpne grunnkurs i HMS.
(Lovpålagt grunnkurs for verneombud og AMU-medlemmer).

Vi gjennomfører også kurs/undervisning på forespørsel, bl.a. i følgende tema:

 • Firmatilpassede grunnkurs i HMS.
 • Røykeavvenning
 • Førstehjelpskurs og øvelser
 • Sertifiseringskurs for utførelse av varme arbeider
 • Rusmisbruk (AKAN)
 • Risikovurdering/-analyse

 

Opplæring innen andre tema etter ønsker hos og avtaler med medlemsbedriftene.

Ansatte i Nord-Troms BHT:

  

Bjørn Klubnes - Daglig leder/Bedriftsergoterapeut; E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ole Morten Pedersen - Verneingeniør/Yrkeshygieniker; E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Irene Fredriksen - Bedriftssykepleier; E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Gunnar Moe Areklett - Bedriftslege/Spesialist i arbeidsmedisin 

Psykolog

 

 

    

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste har siden oppstarten i 1988, blitt benyttet av
både offentlige og private bedrifter i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen kommune.

Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste har tilhold på tettstedet og regionsenteret Storslett.
Tjenesten drives av bedrifter som hovedsakelig er etablert i de fem nord-troms kommunene.

Ordningen teller i dag ca. 80 medlemsbedrifter med til sammen over 3000 medlemmer.