Kurs for Utførelse av Varme Arbeider:

 

- Torsdag 27. september 2018, kl. 09:00 - 15:30 

 

Varme

 

INVITASJON

 

Kurs i HMS:

Grunnopplæring i HMS, for verneombud og AMU-medlemmer
- Oppstart den 9. oktober 2018, kl. 09:00

Dagskurs i HMS, for ledere på alle nivå
- Gjennomføres den 17. oktober 2018, kl. 09:00 - 15:00

 HMS kurs

INVITASJON